02 Rovinj

Sektor

SMJEROVI (s lijeva na desno):
1 Avava va 4c 10m
2 Ma dai 4c 10m
3 Pke 5a 10m
4 Rovigno tesoro 5c 10m
5 Brnistra 5b 10m
6 Ulika 5a 10m

Tehnički opis