08 Ponte Porton

Sektor

SMJEROVI (s lijeva na desno):
1 Niš koristi 4b+ 8 m
2 Bršljan 5b 8 m
3 Zum zum zum 5b 8 m
4 Miljon 5a+ 8 m
5 Na bok 5c 8 m

Tehnički opis