12 Kompanj

Sektor

SMJEROVI (s lijeva na desno):
1 Overgrown 7a+ 25 m

Tehnički opis