13 Sopot

Sektor

SMJEROVI (s lijeva na desno):
1 Riba na oko 6a 10 m

Tehnički opis